Wstęp do Product Discovery: co to i dlaczego jest tak ważne?

13.12.2023

Product Discovery to fascynujący proces pełen wyzwań. To nie tylko techniki, narzędzia i procesy. To przede wszystkim podróż w głąb zrozumienia naszych użytkowników, ich potrzeb, pragnień i problemów. Dlatego jest on absolutnie kluczowy dla tworzenia produktów, które nie tylko będą technicznie doskonałe, ale przede wszystkim spełnią oczekiwania swoich użytkowników i przyniosą im wartość:

  • Zmniejszenie ryzyka błędnych inwestycji: Badanie Standish Group pokazało, że aż 31,1% projektów IT kończy się niepowodzeniem, a jednym z głównych powodów jest brak zrozumienia potrzeb użytkowników. Product Discovery pozwala zminimalizować to ryzyko, skupiając się na zrozumieniu potrzeb użytkowników zanim zaczniemy inwestować w rozwój produktu.
  • Oszczędność zasobów: Zgodnie z raportem Geneca, prawie 75% firm doświadcza problemów z terminowością i budżetem swoich projektów. Proces Product Discovery może pomóc oszczędzić zasoby, identyfikując potencjalne problemy i bariery na wczesnym etapie, zanim staniemy przed kosztownymi błędami.
  • Zwiększenie szans na sukces produktu: Badanie CB Insights wykazało, że 42% start-upów nie odnosi sukcesu, ponieważ nie ma dla nich rynku. Dzięki Product Discovery, zespoły mogą zidentyfikować i zweryfikować istnienie rynku, zanim zainwestują czas i energię w rozwój produktu.

W poniższym artykule skupimy się na takich obszarach jak:

Definicja i znaczenie: Product Discovery to proces, w którym zespoły produktowe badają potrzeby, problemy i oczekiwania użytkowników, aby stworzyć produkt, który realnie na te potrzeby odpowiada. To nie jest tylko modny trend - to niezbędny etap w tworzeniu każdego produktu, który ma szansę na sukces na rynku.

Podróż przez etapy: Proces Product Discovery obejmuje kilka kluczowych etapów, od badań rynku i użytkowników, poprzez identyfikację problemów i możliwości, tworzenie i walidację koncepcji, aż po tworzenie prototypów i testowanie. Każdy z tych etapów jest niezbędny, aby skierować nasz produkt na drogę do sukcesu.

Narzędziownik odkrywcy: Istnieje wiele narzędzi i metod, które pomagają w procesie Product Discovery, od wywiadów z użytkownikami, poprzez obserwację i shadowing, prototypowanie i testowanie, aż po narzędzia analityczne. Każde z tych narzędzi ma swoje miejsce i znaczenie, a ich właściwe zastosowanie jest kluczem do sukcesu.

Pamiętajmy, że Product Discovery nie jest opcjonalnym dodatkiem do procesu tworzenia produktu - to jego fundament. To nie jest proces, który można pominąć lub zaniedbać, jeśli chcemy stworzyć produkt, który będzie spełniał oczekiwania użytkowników i osiągał sukces na rynku. Bez pełnego zrozumienia naszych użytkowników, ich potrzeb i pragnień, ryzykujemy stworzenie produktu, który będzie nieaktualny zanim jeszcze trafi na rynek.

Definicja: Co kryje się za hasłem Product Discovery?

Product Discovery to, mówiąc najprościej, proces eksploracji - jest to odkrywanie nowych potrzeb, oczekiwań i rozwiązań. To etap, który poprzedza tworzenie nowego produktu (w przeciwieństwie do Continuous Product Discovery, które zachodzi także wtedy, gdy produkt jest już obecny na rynku) lub usługi, ale jest równie istotny (lub nawet istotniejszy), co jego faktyczna produkcja czy implementacja, czyli etap delivery, choć… wciąż niedoceniany.

Podróżując przez krainę Product Discovery, jesteśmy jak zdeterminowani poszukiwacze skarbów. Ale skarby, których szukamy, nie są wyjęte z legend pirackich – to zrozumienie rynku, empatyczna wiedza o naszych użytkownikach, wykrycie luk produktowych, wyłonienie nowych możliwości. To skarb, który ma ostateczny cel – tworzenie produktów, które przynoszą prawdziwą wartość dla naszych użytkowników, są doskonałe pod względem technologicznym i spełniają cele biznesowe.

W procesie Product Discovery nasz kompas to pytania. Pytamy: Czego potrzebują nasi użytkownicy? Jakie problemy starają się rozwiązać? Jakie są ich oczekiwania, preferencje, zmartwienia? Jakie są trendy na rynku, jakie technologie są dostępne, jakie są bariery wejścia i jakie są ryzyka?

Idąc śladem tych pytań, odwiedzamy różne obszary - od badania rynku, przez przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami, po tworzenie i testowanie prototypów. Ta wyprawa pozwala nam stworzyć produkt, który jest jak klucz idealnie pasujący do zamka potrzeb użytkowników - otwierający drzwi do ich zadowolenia i lojalności.

Pamiętajmy jednak, że Product Discovery to nie jest proces liniowy, to nie jest podróż od punktu A do punktu B. To raczej cykl, który powtarzamy, dopóki nie osiągniemy celu.

Product Discovery to istota skutecznego tworzenia produktów. To droga, która prowadzi do tworzenia produktów, które są nie tylko funkcjonalne i atrakcyjne, ale które są tworzone z myślą o tych, którzy będą z nich korzystać. To droga, która prowadzi do sukcesu.

A jeżeli ten temat rozpala Twoją ciekawość i pragniesz zgłębić tajniki Product Discovery, zapraszam Cię na najbliższe warsztaty Product Discovery Practitioner. Trzy dni wypełnione konkretami, żywymi przykładami i praktycznymi ćwiczeniami - to nie jest zwykłe szkolenie, to najlepsze tego typu wydarzenie w Polsce. Szczegóły znajdziesz pod linkiem.

Istota Product Discovery 

Product Discovery jest kluczem do skutecznego tworzenia produktów. To nie jest chwilowa moda, to filozofia, która ma swoje korzenie w najgłębszych prawidłowościach rynku, psychologii konsumenta oraz najlepszych praktykach budowy produktów cyfrowych. Świetnie wizualizuje to tzw. Model Podwójnego Diamentu (ang. Double Diamond Model). 

A oto dlaczego:

Klucz do zrozumienia potrzeb użytkownika

Przede wszystkim, Product Discovery pozwala nam zrozumieć, czego potrzebują nasi użytkownicy. Bez tego klucza, stajemy przed zamkniętymi drzwiami. To jak próba znalezienia drogi w nieznanej dżungli bez mapy i kompasu. Bez głębokiego zrozumienia potrzeb i oczekiwań naszych użytkowników, nasze produkty mogą stać się jak łódź bez steru, dryfująca na burzliwym morzu rynku.

Przykład? Kiedy Slack, popularna platforma komunikacyjna, zaczynał swoją działalność, koncentrował się na zrozumieniu potrzeb swoich potencjalnych użytkowników. Badania użytkowników doprowadziły do zmiany modelu biznesowego - z gry komputerowej na narzędzie komunikacyjne dla zespołów. Slack zrozumiał, że najważniejszą potrzebą użytkowników jest efektywna, płynna komunikacja w miejscu pracy, a nie kolejna gra komputerowa.

Oszczędność zasobów

Po drugie, Product Discovery to kompas, który prowadzi nas w kierunku właściwym dla naszego biznesu, pomagając oszczędzić zasoby. Często firmy tracą ogromne ilości czasu, pieniędzy i energii, tworząc produkty, które w końcu okazują się niepotrzebne, nieatrakcyjne dla użytkowników lub nieskuteczne na rynku. Przez wdrożenie procesu Product Discovery, organizacje mogą uniknąć takich błędów, skupiając swoje zasoby tam, gdzie mają największe szanse przynieść zwrot z inwestycji.

Przykład? Ford Motor Company przeprowadziło obszerne badania Product Discovery przed wprowadzeniem Forda Edsela w latach 50. XX wieku. Pomimo to, zignorowało wyniki tych badań, które wskazywały, że konsumenci nie są zainteresowani tym produktem. Firma wydała ogromne sumy na produkcję i marketing Edsela, tylko po to, aby zobaczyć, jak produkt kończy w spektakularnym niepowodzeniu. Gdyby firma posłuchała swojego "kompasu" Product Discovery, mogłaby zaoszczędzić te zasoby.

Mapa prowadząca do sukcesu produktu

Na koniec, Product Discovery to mapa prowadząca do sukcesu produktu. To proces, który pozwala nam zidentyfikować, które kierunki są najbardziej obiecujące, a które prowadzą do ślepych zaułków. Bez tej mapy, nasz produkt może błądzić w ciemnościach, zamiast podążać ścieżką oświetloną wiedzą i zrozumieniem.

Product Discovery to nie jest moda, to konieczność. To klucz do zrozumienia użytkownika, kompas oszczędzający zasoby i mapa prowadząca do sukcesu. Bez niego, ryzykujemy tworzenie produktów, które są niczym łódź na suchym lądzie – niezdolne do spełnienia swojego celu, niezależnie od tego, jak dobrze są zbudowane.

Amazon jest doskonałym przykładem firmy, która korzysta z Product Discovery jako mapy prowadzącej do sukcesu produktu. Przy tworzeniu Kindle, Amazon zrozumiał, że istnieje niewielka, ale rosnąca nisza czytelników e-booków. Poprzez dokładne badania potrzeb tego segmentu użytkowników, Amazon był w stanie stworzyć produkt, który idealnie wpisywał się w ich oczekiwania - lekki, przenośny czytnik książek, który mógł przechowywać tysiące tytułów. Bez tej "mapy", Amazon mógłby nie odnaleźć drogi do sukcesu z Kindle.

[elementor-template id="4004"]

Podróż przez etapy Product Discovery

Podróż przez krainę Product Discovery to pełna wyzwań ekspedycja, podczas której przechodzimy przez kilka kluczowych etapów. To jak wspinaczka na górę – musimy najpierw zbadać teren, następnie zidentyfikować najlepszą drogę, a na końcu podjąć trud wspinaczki, sprawdzając, czy wybrana ścieżka naprawdę prowadzi na szczyt.

Badanie rynku i użytkowników: Gdzie zaczyna się nasza wyprawa

Nasza podróż zaczyna się od badania rynku i użytkowników. To jak zbieranie map i kompasu przed wyruszeniem w daleką podróż. Musimy zrozumieć, kim są nasi użytkownicy, co ich motywuje, czego potrzebują i jakie problemy chcą rozwiązać. Musimy także zrozumieć rynek - jakie są trendy, kim są nasi konkurenci, jakie technologie są dostępne.

Przykład? Spójrzmy na Spotify. Przed stworzeniem swojej platformy, przeprowadzili szeroko zakrojone badania rynku i użytkowników. Odkryli, że konsumenci są zmęczeni kupowaniem pojedynczych utworów i szukają wygodnego sposobu na dostęp do szerokiego katalogu muzyki. Ta wiedza stała się fundamentem dla ich produktu.

Identyfikacja problemów i możliwości: Eksploracja terenów nieznanych

Następny etap to identyfikacja problemów i możliwości. To jak eksploracja nieznanych terenów na naszej mapie. Musimy zidentyfikować, gdzie są luki w obecnych rozwiązaniach, jakie problemy nasi użytkownicy próbują rozwiązać, jakie są ich punkty bólu.

Weźmy na przykład Airbnb. Ich założyciele zidentyfikowali problem, którego wiele osób doświadczało podczas dużych konferencji – brak dostępnych miejsc noclegowych. To odkrycie doprowadziło do stworzenia platformy, która zrewolucjonizowała rynek noclegowy.

Tworzenie i walidacja koncepcji

Trzeci etap to tworzenie i walidacja koncepcji. To jest moment, w którym zaczynamy zarysowywać drogowskaz dla naszego produktu. Tworzymy różne koncepcje, które mogą rozwiązać problemy użytkowników, a następnie walidujemy je, pytając się użytkowników, co myślą o tych pomysłach.

Przykład? Slack. Przed uruchomieniem platformy, jej twórcy stworzyli prosty prototyp i dali go do testowania swoim znajomym. Ta walidacja koncepcji pozwoliła im szybko zrozumieć, co działa, a co nie, i dopasować produkt do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Tworzenie prototypów i testowanie: Pierwszy krok na nieznane terytorium

Ostatni etap to tworzenie prototypów i testowanie. To jest moment, kiedy robimy pierwszy krok na nieznane terytorium. Tworzymy wstępne wersje naszego produktu i testujemy je z użytkownikami, aby zrozumieć, jak je odbierają i jakie mogą być problemy.

Przykład? Dropbox. Zamiast od razu budować skomplikowany produkt, założyciele Dropbox stworzyli prosty filmik demonstracyjny pokazujący, jak produkt mógłby działać. Ta "prototypowa" wersja pozwoliła im zrozumieć, jak potencjalni użytkownicy mogą zareagować na ich produkt, i dostosować go odpowiednio.

Product Discovery to podróż, pełna wyzwań, ale również pełna nagród. To proces, który pozwala nam stworzyć produkty, które naprawdę odpowiadają na potrzeby użytkowników, i które mają szansę odnieść prawdziwy sukces na rynku.

Narzędziownik odkrywcy: Metody i narzędzia stosowane w Product Discovery

Jak każdy doświadczony odkrywca, specjalista Product Discovery korzysta z różnych narzędzi i metod, które pomagają mu przemierzać teren nieznanych możliwości produktowych. Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne cechy, które sprawiają, że jest niezastąpione w określonym etapie procesu. Poniżej przedstawiam kilka z nich.

Wywiady z użytkownikami

Wywiady z użytkownikami to jedno z najważniejszych narzędzi w procesie Product Discovery. Pozwalają one zbadać potrzeby, motywacje i problemy użytkowników z ich punktu widzenia. To jak rozmowa z przewodnikiem przed podróżą do nieznanej krainy. Bez takich informacji możemy stracić orientację i błądzić w ciemnościach.

Przykład? Instagram, znany wcześniej jako Burbn, korzystał z wywiadów z użytkownikami, aby zrozumieć, które funkcje ich aplikacji są najbardziej używane i lubiane. Na tej podstawie zmienili swoje skupienie na udostępnianie zdjęć.

Obserwacja i shadowing

Obserwacja, a w szczególności technika shadowing (cieniowanie), polega na obserwowaniu użytkowników podczas korzystania z produktu lub podczas wykonywania zadań, które produkt ma pomóc rozwiązać. Pozwala to zrozumieć kontekst użytkowania, a także zidentyfikować problemy i frustracje, o których użytkownicy mogą nie mówić wprost.

Przykład? IKEA często korzysta z techniki shadowing, obserwując klientów w ich domach, aby zrozumieć, jak rzeczywiście używają mebli i jakie mają potrzeby.

Prototypowanie i testowanie

Prototypowanie jest kluczowym elementem procesu Product Discovery. Prototypy, począwszy od prostych szkiców na papierze po bardziej rozbudowane cyfrowe modele, pozwalają testować koncepcje i zasady działania produktu przed jego pełnym rozwojem.

Przykład? Dyson, słynny producent odkurzaczy, stworzył ponad 5,000 prototypów swojego pierwszego innowacyjnego odkurzacza, zanim ostatecznie wprowadził go na rynek.

Narzędzia analityczne

Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, Amplitude czy Mixpanel, umożliwiają analizę zachowań użytkowników. Dzięki nim można zrozumieć, które funkcje są najczęściej używane, gdzie użytkownicy najczęściej rezygnują z korzystania z produktu, jakie są ich ścieżki nawigacyjne.

Przykład? Netflix korzysta z analityki, aby zrozumieć, które filmy i seriale są najbardziej popularne wśród użytkowników, co wpływa na decyzje dotyczące produkcji nowych treści.

Każde z tych narzędzi odgrywa kluczową rolę w podróży odkrywcy produktu, umożliwiając lepsze zrozumienie terenu i wyznaczanie najbardziej obiecującej ścieżki do celu. Pamiętaj jednak, że kluczem jest nie sam wybór narzędzi, ale umiejętność ich właściwego zastosowania.