Pobierz prezentację stąd.

Obejrzyj nagranie:

Dzień dobry, polski świat produktowy! W dzisiejszym wyjątkowym LinkedIn Live, przedstawiamy Wam Michała Gaździka, CEO agencji technicznego Onely, który od 15 lat ponad pracuje w branży IT, a od dwóch lat jest mocno zakochany w leadership'ie. Michał dzieli się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat tego, co jest trudne w roli lidera oraz jakie są kluczowe aspekty dobrego leadershipu.

Trudności w Leadership'ie

 • Dyskomfort i ryzyko

Lider prowadzi zespół do nowych rzeczy, co często wiąże się z ryzykiem i nieprzyjemnymi sytuacjami. Ludzie z natury preferują pozostawanie w strefie komfortu, co sprawia, że prowadzenie ich do nowych obszarów jest trudne.

 • Brak czasu

Często słyszymy, że ktoś "nie ma czasu" na wykonanie zadania. Tymczasem czas jest uniwersalny dla wszystkich, więc nie ma znaczenia, czy jesteś CEO czy pracownikiem na niższym szczeblu. Ważne jest, aby zrozumieć, że brak czasu to nie jest rzeczywisty problem, ale raczej kwestia priorytetów i decyzji oraz... odpowiedniego mindsetu.

 • Zarządzanie sobą

Lider musi być w stanie zarządzać sobą, aby móc prowadzić innych. To oznacza podejmowanie świadomych decyzji i przyjmowanie odpowiedzialności za ich konsekwencje.

 • Wzmacnianie innych

Bill Gates powiedział, że liderami przyszłości będą ci, którzy wzmacniają innych. To oznacza, że lider powinien umieć budować zaangażowanie i motywację w zespole, aby wszyscy pracowali lepiej i czuli się lepiej.

 • Odpowiedzialność

Lider powinien dążyć do tego, aby osoby w jego zespole świadomie brały odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. To oznacza, że nawet jeśli coś nie wyjdzie, lider powinien być w stanie wynieść z tego coś dla siebie i dla organizacji.

Dobry leadership to umiejętność prowadzenia zespołu do nowych rzeczy, zarządzania sobą i innymi, budowania zaangażowania i motywacji oraz umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania i decyzje. To nie jest łatwe, ale jest to kluczowe dla sukcesu organizacji i zespołu.

Jak zbudować kulturę liderstwa i komunikacji w organizacji?

W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie tempo zmian jest coraz szybsze, a konkurencja stale rośnie, kluczową rolę odgrywa kultura organizacyjna. To ona kształtuje sposób, w jaki pracownicy myślą, działają i współpracują. Jednym z najważniejszych elementów tej kultury jest liderstwo i komunikacja. Jak zatem zbudować kulturę liderstwa i komunikacji w organizacji?

1. Kultura ownership'u i empowerment'u

Ultimate goal dla lidera to znaleźć się w pokoju z samymi ludźmi mądrzejszymi od siebie i żeby to był mój zespół. Empowerment prowadzi do tego, że misjonarze mogą działać w pełni sami, czując zgodnie ze swoimi doświadczeniami, ze swoją wiedzą. Liderzy i członkowie zespołów biorąc odpowiedzialność, mogą liczyć na to, że fajne rzeczy się zaczną dziać.

2. Radical Candor

Radical Candor, czyli brutalna szczerość, to sposób komunikacji, w którym mówimy bez ogródek, wszystko to co nam się nie podoba albo wszystko to, co zauważamy, że nie działa tak, jak powinno. Jednocześnie jesteśmy pełni szacunku dla osoby, z którą rozmawiamy.

Przekazywanie feedbacku w stylu Radical Candor jest relatywnie łatwe, ale trudność zaczyna się wtedy, kiedy musimy przyjąć ten feedback od kogoś.

3. Budowanie kultury komunikacji

Radical Candor służy do tego, żeby zespoły się samo oczyszczały, samo organizowały trochę jak tam oczyszczać powietrze. Budujemy empowerment, skracamy ścieżkę komunikacji, zachęcamy ich do tego, żeby oni również oczyszczali atmosferę między sobą. To pozwala liderom mieć mniej pracy w kontekście zarządzania kryzysem, kiedy on już wybuchnie.

4. Rujnująca empatia

Innym modelem komunikacji jest rujnująca empatia, czyli sytuacja, w której chcielibyśmy coś powiedzieć, ale wiemy, że ktoś ma problemy, że się nie wyspał itd. Taka sytuacja trwa dzień, tydzień, miesiąc i w efekcie dana osoba może np. w ogóle nie być świadoma tego, że robi coś źle, że robi coś nie w myśl naszej strategii, naszych celów, a jeśli nie wie, to nie może wzrastać. Ignorancja prowadzi do zastoju.

Podsumowanie

Kultura liderstwa i komunikacji w organizacji to klucz do sukcesu. Budowanie kultury ownership'u i empowerment'u, stosowanie Radical Candor, a także unikanie rujnującej empatii to kluczowe elementy, które pomagają zespołom rozwijać się i osiągać lepsze wyniki.

Kluczowe elementy efektywnego product leadershipu

1. Hiperświadomość, podejmowanie decyzji opartych na danych i szybka egzekucja

 • Brak któregokolwiek z tych elementów może prowadzić do różnych patologii związanych z naszym leadershipem.
 • Brak szybkiej egzekucji może prowadzić do prokrastynacji i opóźniania trudnych rozmów, co z kolei może skutkować opóźnieniami w realizacji celów i wyprzedzeniem przez konkurencję.

2. Kluczowe cechy lidera

 • Zaangażowanie

Nie da się być liderem niezaangażowanym. Zaangażowanie jest kluczowe dla budowania zaufania i motywowania zespołu.

 • Wizyjność

Umiejętność patrzenia dalej niż tylko na dzień jutrzejszy. To pozwala na planowanie długoterminowe i unikanie reaktywności.

 • Skromność

Brak autentyczności może prowadzić do porażki, nawet jeśli stosujemy najlepsze frameworki i narzędzia. Skromność pozwala na budowanie zaufania i autentyczności.

 • Adaptacyjność

Nie ma dwóch takich samych organizacji ani kontekstów. Umiejętność dostosowania się do sytuacji jest kluczowa dla sukcesu.

3. Piramida leadershipu

Piramida leadershipu składa się z pięciu elementów, które są kluczowe dla skutecznego przywództwa. Te elementy to:

 • Character

To pierwszy element piramidy, który odnosi się do charakteru i wartości osobistych lidera.

Charakter jest fundamentem przywództwa i obejmuje takie cechy jak uczciwość, integrowanie, autentyczność i empatia. Silny charakter pozwala liderowi budować zaufanie i autentyczność w relacjach z innymi.

 • Competencies

Kolejnym elementem piramidy są kompetencje, czyli umiejętności i wiedza, które lider posiada.

Kompetencje obejmują takie umiejętności jak komunikacja, zarządzanie czasem, budowanie zespołu, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Silne kompetencje pozwalają liderowi być bardziej efektywnym i skutecznym w swojej pracy.

 • Capabilities

To trzeci element piramidy, który odnosi się do zdolności lidera do wykorzystania swoich kompetencji w praktyce.

Zdolności obejmują takie umiejętności jak umiejętność zarządzania zespołem, umiejętność budowania relacji, umiejętność zarządzania projektem i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Silne zdolności pozwalają liderowi skutecznie wykorzystywać swoje kompetencje w praktyce.

 • Results

To czwarty element piramidy, który odnosi się do wyników, które lider osiąga.

Wyniki obejmują takie aspekty jak osiągnięcie celów, budowanie zespołu, rozwijanie innowacyjnych rozwiązań i osiąganie sukcesów biznesowych. Silne wyniki pozwalają liderowi budować zaufanie i autorytet w organizacji.

 • Outcomes

To ostatni element piramidy, który odnosi się do długoterminowych efektów, które lider osiąga.

Efekty obejmują takie aspekty jak budowanie kultury organizacyjnej, rozwijanie talentów, budowanie zaufania i autorytetu oraz osiąganie długoterminowych celów biznesowych. Silne efekty pozwalają liderowi budować trwałe i zrównoważone wyniki w organizacji.

Minione wydarzenia

Nie przegap kolejnego eventu!

Dołącz do 5k najlepszych produktowców w Polsce zapisanych do naszego newslettera!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.