Obejrzyj wideo na Linkedinie lub Youtube.

Pobierz prezentację stąd.

W 2024 roku, eksperymenty produktowe stają się naszym kompasem w podróży przez dynamicznie zmieniający się świat technologii i innowacji.

Discovery Delivery Loop

Dlaczego Eksperymenty Produktowe?

Zbyt często eksperymenty są odkładane na bok, traktowane jak dodatek zamiast fundamentu procesu twórczego. Naszym celem jest zmiana tego podejścia, podkreślając, że eksperymenty są nie tylko narzędziem do testowania hipotez, ale również do oszczędzania zasobów i skupienia się na tym, co naprawdę przynosi wartość.

Eksperymenty Produktowe

Eksperymenty pozwalają na testowanie naszych założeń i hipotez w kontrolowanych warunkach, zanim zainwestujemy znaczne zasoby w rozwój funkcji, które mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Dzięki eksperymentom, możemy lepiej zrozumieć, które działania rzeczywiście przyczynią się do wzrostu konwersji czy innych kluczowych metryk dla naszego produktu.

Jak Wprowadzić Kulturę Eksperymentów Produktowych do organizacji?

Dlaczego Eksperymenty Produktowe

Przekonanie organizacji do wartości eksperymentów może być wyzwaniem. Aby ułatwić ten proces, zaproponowaliśmy prosty, ale potężny narzędzie: one pager, który może służyć jako przewodnik i argumentacja dla wdrożenia kultury eksperymentacji. Zawiera on kluczowe argumenty podkreślające, jak eksperymenty pozwalają na podejmowanie decyzji opartych na danych, redukują ryzyko i otwierają drogę do innowacji.

Eksperymenty Jako Źródło Innowacji

Wprowadzenie eksperymentów produktowych zmienia kulturę organizacji, promując podejście, w którym każdy pomysł jest weryfikowany. Dzięki temu, zespół produktowy uczy się akceptować możliwość pomyłki, co z kolei prowadzi do otwartości na nowe pomysły i rozwiązania. Nieudane eksperymenty stają się źródłem cennych wniosków, które mogą prowadzić do przełomowych odkryć.

Miejsce Eksperymentów w Procesie Discovery

Eksperymenty są integralną częścią procesu Product Discovery, pomagając identyfikować i weryfikować możliwości rozwoju produktu.

Product Discovery

Poprzez eksperymentację, zespoły mogą testować różne pomysły na małą skalę, zanim zdecydują się na pełne wdrożenie, co pozwala na oszczędność czasu i zasobów. Ważne jest, by każdy członek zespołu miał jasność co do celów (outcome'ów) i był gotowy do iteracji na podstawie wyników eksperymentów.

Opportunity Solution Tree

Discovery: Problem Space vs Solution Space

Discovery dzieli się na dwa kluczowe obszary: problem space i solution space. Najpierw musimy zrozumieć problem, co prowadzi do identyfikacji potencjalnych możliwości (opportunities).

Problem Space vs Solution Space

Następnie, w ramach solution space, ideujemy i szukamy najlepszych sposobów na adresowanie tych możliwości. Eksperymenty wchodzą w grę, gdy przechodzimy do walidacji naszych rozwiązań, testując najbardziej ryzykowne założenia.

Problem Space vs Solution Space

Model Poziomu Pewności (Confidence Level) Itamara Gilada

Model pewności zaproponowany przez Itamara Gilada podkreśla wagę opierania decyzji na solidnych danych. Ten model pokazuje, jak przesuwać nasze hipotezy od niepewności do potwierdzonych danych, które wskazują na wartość dla użytkowników. To przypomnienie, że nie chcemy budować na bazie przekonań czy słabych danych, ale na mocnych sygnałach i dowodach.

Confidence Level

Sekwencja Eksperymentów

Przykładowa sekwencja eksperymentu może obejmować etapy od przygotowania, przez wywiady z użytkownikami, po reklamy online kierujące na landing page. Każdy z tych etapów daje nam możliwość zmierzenia zachowań użytkowników i gromadzenia danych, które pozwalają na ocenę efektywności naszych rozwiązań. Ta sekwencja jest przykładem, jak podejść do eksperymentowania w sposób skuteczny i mierzalny.

Podsumowanie

Eksperymenty produktowe są nie tylko metodą na testowanie hipotez, ale również na oszczędność zasobów i skupienie na tym, co najważniejsze. Poprzez systematyczne podejście do eksperymentowania, od problemu do rozwiązania, zespoły produktowe mogą efektywniej tworzyć produkty, które spełniają rzeczywiste potrzeby użytkowników. Kluczem jest wykorzystanie danych behawioralnych do walidacji pomysłów i ciągła gotowość do uczenia się z wyników, prowadząc produkt do sukcesu.

Minione wydarzenia

Nie przegap kolejnego eventu!

Dołącz do 5k najlepszych produktowców w Polsce zapisanych do naszego newslettera!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.