Obejrzyj wideo na Linkedinie lub Youtube.

Pobierz prezentacj臋 st膮d.

Definicje i Wyzwania Strategii Produktowej

W 艣wiecie zarz膮dzania produktami, kluczowym wyzwaniem jest unikanie pu艂apek takich jak "build trap" i "feature'oza", kt贸re mog膮 prowadzi膰 do nieefektywnego wykorzystania zasob贸w i strat finansowych. Rozwa偶my strategie i podej艣cia, kt贸re pomog膮 unikn膮膰 tych b艂臋d贸w, skupiaj膮c si臋 na dw贸ch g艂贸wnych definicjach strategii produktowej.

 • Unikanie Feature'ozy i Build Trap: Zrozumienie ryzyka polegaj膮cego na dodawaniu funkcji bez konsultacji z u偶ytkownikami, co mo偶e skutkowa膰 spadkiem efektywno艣ci i stratami finansowymi.
 • Definicja Strategii wed艂ug Rammelta: Strategia jako zestaw 艣wiadomych wybor贸w dotycz膮cych tego, co firma robi, a czego nie robi. Inspiracja z ksi膮偶ki "Good Strategy, Bad Strategy" autorstwa Rammelta.
 • Definicja Strategii wed艂ug Lafleya: Strategia jako gra, gdzie wa偶ne jest rozumienie w艂asnych cel贸w, konkurencji i metod mierzenia sukcesu. Metafora oparta na ksi膮偶ce "Playing to Win" Lafleya.

Kluczowe Aspekty Strategii Produktowej

 • Zrozumienie W艂asnych Aspiracji i Cel贸w: Okre艣lenie szerokich aspiracji organizacji i konkretnych cel贸w, kt贸re mo偶na mierzy膰.
 • Decyzje o Obszarach Dzia艂ania: Wyb贸r obszar贸w, w kt贸rych firma chce dzia艂a膰 i unikanie tych, kt贸re s膮 nieistotne dla jej strategii.
 • Metody Wygrywania w Wybranych Obszarach: Strategia konkurowania i osi膮gania przewagi nad konkurencj膮.

 • Przyk艂ad Steve'a Jobsa i Apple: Steve Jobs podkre艣la艂 znaczenie m贸wienia "nie" tysi膮com rzeczy, aby skupi膰 si臋 na kluczowych aspektach strategii i unikn膮膰 kompromis贸w.
 • Znaczenie Wybor贸w i Odmawiania: Wyzwanie polega na posiadaniu jasnej strategii i zdolno艣ci do odmawiania niew艂a艣ciwych projekt贸w, aby zachowa膰 skuteczno艣膰 i sp贸jno艣膰 produktu.
 • Skuteczna Strategia Produktowa: Sukces produktowy zale偶y od 艣wiadomych wybor贸w strategicznych, kt贸re pomagaj膮 unikn膮膰 rozpraszania zasob贸w i nieskuteczno艣ci. Strategia powinna by膰 zawsze skoncentrowana na d艂ugoterminowych celach i potrzebach rynku.

Zrozumienie Roli Strategii Produktowej: Co To Jest i Czego Nie Obejmuje

W zarz膮dzaniu produktami, strategia produktowa odgrywa kluczow膮 rol臋 jako filtr i zestaw wybor贸w, kt贸ry pozwala skupi膰 si臋 na najbardziej efektywnym realizowaniu wizji produktu w kontek艣cie biznesowym. Jednak istnieje wiele powszechnych nieporozumie艅 dotycz膮cych tego, czym strategia jest i czym nie jest. Przyjrzyjmy si臋 bli偶ej, aby lepiej zrozumie膰 jej prawdziw膮 natur臋 i zastosowanie.

 • Strategia vs. Roadmapa: Strategia produktowa nie jest roadmap膮. Roadmapa powinna wynika膰 ze strategii i pokazywa膰, jak prace nad produktem s膮 zorganizowane, ale sama w sobie nie jest strategi膮.
 • Strategia a Plan: Strategia nie jest planem dzia艂ania. Plan jest narz臋dziem do realizacji strategii, obejmuj膮cym pomys艂y i chronologi臋 dzia艂a艅, ale wymaga wcze艣niejszego okre艣lenia strategii.
 • Bud偶et jako Cz臋艣膰 Strategii: Bud偶et jest wa偶nym elementem kontekstu strategii, niezb臋dnym do jej wdro偶enia, ale sam w sobie nie jest strategi膮.
 • Cele vs. Strategia: Cele s膮 wynikiem strategii, a nie jej definicj膮. Strategia definiuje dlaczego i jak te cele zosta艂y wybrane.
 • Pitch Deck: Pitch deck mo偶e by膰 narz臋dziem komunikacji strategii, ale sam w sobie nie jest strategi膮. Cz臋sto przedstawia optymistyczne prognozy, ale brak w nim g艂臋bszej analizy strategicznej.

Kluczowe jest zrozumienie, 偶e strategia produktowa to wi臋cej ni偶 tylko plan czy narz臋dzie. To zestaw 艣wiadomych wybor贸w kieruj膮cych dzia艂aniami firmy, kt贸re maj膮 na celu osi膮gni臋cie okre艣lonych cel贸w biznesowych. Prawid艂owo zdefiniowana i zastosowana strategia umo偶liwia efektywne wykorzystanie zasob贸w i skuteczne osi膮ganie cel贸w.

Znaczenie i Struktura Strategii Produktowej wed艂ug Piramidy Antoniego Murphy'ego

Struktura Strategii Produktowej wed艂ug Piramidy Murphy'ego

 • Wizja na Szczycie: Wizja produktu jest najwy偶szym punktem piramidy, okre艣laj膮c膮 og贸lny kierunek i cel.
 • Strategia jako Zestaw Wybor贸w: Strategia, znajduj膮ca si臋 poni偶ej wizji, obejmuje wybory dotycz膮ce sposobu realizacji wizji, przewiduj膮c konkretne rezultaty (outcomes).
 • Roadmapa z Outcome'贸w: Roadmapa wy艂ania si臋 bezpo艣rednio z okre艣lonych outcome'贸w, ukazuj膮c kolejno艣膰 i priorytetyzacje dzia艂a艅 s艂u偶膮cych realizacji strategii.
 • Backlog jako Element Wykonawczy: Najni偶szy poziom piramidy to backlog, zawieraj膮cy niskopoziomowe zadania niezb臋dne do osi膮gni臋cia okre艣lonych cel贸w strategii.

Dwukierunkowe Czytanie Piramidy

 • Od G贸ry do Do艂u: Zapewnia sp贸jno艣膰 od wizji do konkretnych dzia艂a艅.
 • Od Do艂u do G贸ry: Umo偶liwia weryfikacj臋, czy poszczeg贸lne dzia艂ania odpowiadaj膮 strategicznym za艂o偶eniom.

Dodatkowe Elementy Strategii Produktowej

 • Rozr贸偶nienie Outcome i Output: Outcome przewiduje zmian臋 zachowania u偶ytkownik贸w, podczas gdy output odnosi si臋 do konkretnych, wyprodukowanych element贸w.
 • Analityka i Instrumentacja: Konieczno艣膰 implementacji analityki, aby monitorowa膰 realizacj臋 strategii i weryfikowa膰 efektywno艣膰 podj臋tych dzia艂a艅.
 • PMFit jako Kluczowy Cel Nowych Produkt贸w: Rozpoznanie i osi膮gni臋cie Product-Market Fit (PMFit) jest kluczowe dla sukcesu nowych produkt贸w.

Skuteczna strategia produktowa wymaga jasnej wizji, dobrze zdefiniowanych cel贸w, i skutecznego planu dzia艂ania. Dodatkowo, niezb臋dne jest ci膮g艂e monitorowanie i adaptacja strategii w oparciu o analiz臋 danych i wynik贸w, z naciskiem na osi膮gni臋cie Product-Market Fit w przypadku nowych produkt贸w. To podej艣cie pozwala na zr贸wnowa偶ony i skuteczny rozw贸j produktu w dynamicznym 艣rodowisku biznesowym.

Typologia i Struktura Strategii Produktowej w R贸偶nych Kontekstach Organizacyjnych

Strategia produktowa, zale偶nie od kontekstu organizacyjnego, mo偶e przyjmowa膰 r贸偶ne formy i odgrywa膰 r贸偶ne role. W 艣rodowisku startupowym, gdzie skupia si臋 na jednym produkcie, strategia b臋dzie si臋 r贸偶ni膰 od tej w du偶ych firmach z rozbudowanymi ekosystemami produkt贸w. Zrozumienie, gdzie umie艣ci膰 strategi臋 produktow膮 i jak j膮 dopasowa膰 do struktury organizacyjnej, jest kluczowe dla efektywnego zarz膮dzania produktami.

Kontekst i Typologia Strategii Produktowej

 • Strategia Biznesowa vs. Produktowa: Strategia biznesowa jest szersza i obejmuje r贸偶ne elementy, takie jak marketing, operacje czy HR. Strategia produktowa powinna by膰 wyprowadzana z og贸lnej strategii biznesowej.
 • R贸偶ne Poziomy Strategii w Zale偶no艣ci od Organizacji: W startupach strategia produktowa mo偶e by膰 bardziej skoncentrowana na pojedynczym produkcie, podczas gdy w wi臋kszych firmach mo偶e obejmowa膰 ca艂e ekosystemy produkt贸w.
 • Strategie dla Poszczeg贸lnych Obszar贸w Produktowych: W du偶ych organizacjach, gdzie istnieje wiele produkt贸w lub funkcji, ka偶dy product manager mo偶e opracowa膰 strategi臋 dla swojego konkretnego obszaru odpowiedzialno艣ci.

Znaczenie i Zastosowanie Strategii Produktowej

 • Strategie Features w Du偶ych Produktach: W du偶ych produktach mog膮 istnie膰 osobne strategie dla poszczeg贸lnych funkcji lub cech.
 • Zakres i G艂臋boko艣膰 Strategii: Strategia produktowa powinna by膰 dostosowana do zakresu i g艂臋boko艣ci dzia艂ania firmy, z mo偶liwo艣ci膮 r贸偶nicowania w zale偶no艣ci od charakterystyki pracy.

Wnioski i Refleksje

 • Zale偶no艣膰 Strategii Produktowej od Biznesowej: Strategia produktowa nie jest r贸wnoznaczna ze strategi膮 biznesow膮, ale powinna by膰 z ni膮 sp贸jna i odpowiada膰 na cele biznesowe.
 • Rola Outcomes w Strategii Produktowej: Kluczowe jest skupienie na outcomes, kt贸re s膮 wynikiem zar贸wno strategii biznesowej, jak i produktowej.
 • Adaptacja Strategii do Specyfiki Organizacji: Wa偶ne jest, aby strategia produktowa by艂a elastyczna i dostosowana do specyfiki danej organizacji, uwzgl臋dniaj膮c r贸偶norodne potrzeby i cele.

Skuteczna strategia produktowa wymaga zrozumienia jej roli i miejsca w szerszym kontek艣cie biznesowym organizacji. Jest ona zale偶na od wielu czynnik贸w, w tym od rozmiaru firmy, rodzaju produkt贸w, oraz indywidualnych cel贸w i potrzeb biznesowych. W艂a艣ciwe zaplanowanie i zastosowanie strategii produktowej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu zar贸wno pojedynczych produkt贸w, jak i ca艂ej organizacji.

Tworzenie i Komunikowanie Skutecznej Strategii Produktowej

Klucz do skutecznej strategii produktowej le偶y w jej prawid艂owym uformowaniu i komunikacji. Strategia powinna by膰 nie tylko dobrze przemy艣lana, ale tak偶e odpowiednio przekazana na wszystkich poziomach organizacji. W tej sekcji om贸wimy, jak zbudowa膰 strategi臋 produktow膮, bazuj膮c na zasadach Richarda Ramelta i wykorzystuj膮c narz臋dzia takie jak strategiczny one-pager.

Podstawy Tworzenia Strategii Produktowej

 • Zasady Richarda Ramelta: Skupienie, zasilanie insightami, transparencja i zarz膮dzanie ryzykiem jako fundamenty budowania i komunikowania strategii.
 • Strategia jako Narz臋dzie Negocjacji i Komunikacji: Wa偶no艣膰 zakomunikowania strategii na wszystkich poziomach organizacji, od zarz膮du po programist贸w.

Proces Budowania Strategii

 • Zbieranie Informacji Kontekstowych: Przeprowadzenie Discovery strategicznego i wewn臋trznego, aby zrozumie膰 kontekst rynkowy i organizacyjny.
 • Formu艂owanie Wniosk贸w i Rekomendacji: Przetwarzanie zebranych danych na wnioski, kt贸re stanowi膮 podstaw臋 strategicznych decyzji.
 • Kluczowe Elementy Strategii: Przygotowanie strategicznego one-pagera na podstawie metodologii "Playing to Win", kt贸ry odpowiada na pi臋膰 kluczowych pyta艅 strategicznych.

Komunikacja i Zrozumienie Strategii

 • Strategic One-Pager: Uproszczona prezentacja strategii, maj膮ca na celu szybkie przekazanie kluczowych element贸w w mniej ni偶 pi臋膰 minut.
 • Deep Dives dla Lepszego Zrozumienia: Szczeg贸艂owe opracowania do艂膮czone do one-pagera, wyja艣niaj膮ce decyzje i procesy prowadz膮ce do okre艣lonych strategii.
 • Interakcja mi臋dzy "Playing to Win" a "Good Strategy, Bad Strategy": Uzupe艂nienie jednej metodologii przez drug膮 w celu lepszego zrozumienia i wykorzystania krytycznych czynnik贸w strategicznych.

Strategia Jako Proces Tw贸rczy: Por贸wnanie pracy nad strategi膮 do malowania obrazu, gdzie konieczne jest ci膮g艂e sprawdzanie i dostosowywanie obrazu ca艂o艣ciowego (overview) oraz szczeg贸艂贸w (zoom in). Proces ten jest nielinearny i wymaga sta艂ego dopasowywania i analizy. Kluczem do sukcesu jest skuteczne po艂膮czenie wizji og贸lnej z konkretnymi dzia艂aniami, tworz膮c sp贸jny i zrozumia艂y plan strategiczny dla ca艂ej organizacji.

Efektywna Komunikacja i Iteracja w Strategii Produktowej

Skuteczne budowanie i komunikowanie strategii produktowej to proces wymagaj膮cy ci膮g艂ego dopasowywania, interakcji i zrozumienia. Kluczowe jest stworzenie planu, kt贸ry umo偶liwia nie tylko wyra偶enie wizji produktu, ale tak偶e jej iteracyjne ulepszanie i dostosowanie do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia.

Elementy Skutecznej Strategii Produktowej

 • Komunikowanie i Negocjowanie Strategii: Strategia musi by膰 skutecznie sprzedana i przyj臋ta w organizacji, co wymaga przemy艣lanego planu komunikacji i feedbacku.
 • Proces Nielinearny: Rozw贸j strategii jest procesem iteracyjnym, wymagaj膮cym ci膮g艂ego dopasowywania i poprawiania.
 • Insighty jako Paliwo Strategii: Kluczowe informacje i przemy艣lenia stanowi膮 podstaw臋 do formu艂owania i dostosowywania strategii produktowej.

Znaczenie Danych i Kontekstu

 • Wykorzystanie Danych i Kontekstu: Dane i g艂臋bokie zrozumienie kontekstu s膮 niezb臋dne do nap臋dzania i ci膮g艂ego dostosowywania strategii.
 • Iteracja i Adaptacja: 艢rodowisko IT jest niezwykle zmienne, co wymaga regularnego przegl膮du i adaptacji strategii w oparciu o nowe informacje i zmiany na rynku.
 • Mierzenie Skuteczno艣ci: Ci膮g艂e monitorowanie efektywno艣ci strategii i gotowo艣膰 do jej zmiany lub ulepszenia w odpowiedzi na uzyskane wyniki.

Prawid艂owo skonstruowana i przekazywana strategia produktowa jest fundamentem sukcesu organizacji. Wa偶ne jest, aby by艂a ona nie tylko dobrze zaprojektowana, ale tak偶e ci膮gle aktualizowana, dopasowywana do zmieniaj膮cego si臋 艣rodowiska i skutecznie komunikowana na wszystkich poziomach organizacji.

Key Take-Aways

Zdefiniuj i Skomunikuj Strategi臋 Produktow膮

- Ustal klarown膮 strategi臋 produktow膮 opart膮 na wizji firmy.

- Skomunikuj t臋 strategi臋 na wszystkich poziomach organizacji, zapewniaj膮c zrozumienie i zaanga偶owanie.

Zidentyfikuj i skoncentruj si臋 na kluczowych obszarach.

- Zasilanie Insightami: Bazuj na dok艂adnych i aktualnych danych.

- Transparentno艣膰: B膮d藕 otwarty w komunikacji strategii.

- Zarz膮dzanie Ryzykiem: Oceniaj i minimalizuj potencjalne ryzyka

Dokonaj Strategicznego Discovery

- Przeprowad藕 dok艂adne badania wewn臋trzne i zewn臋trzne, aby zrozumie膰 kontekst rynkowy i organizacyjny.

Opracuj Strategiczny One-Pager

- Stw贸rz uproszczony dokument przedstawiaj膮cy kluczowe aspekty strategii, kt贸ry mo偶na szybko zrozumie膰 i przekaza膰 dalej.

Iteruj i Dostosowuj Strategi臋

- Traktuj strategi臋 jako proces ci膮g艂ego ulepszania; b膮d藕 gotowy na iteracje i dostosowania w odpowiedzi na zmiany rynkowe i organizacyjne.

Monitoruj i Mierz Skuteczno艣膰 Strategii

- Regularnie oceniaj efektywno艣膰 strategii, wykorzystuj膮c dane i wyniki, aby dokonywa膰 niezb臋dnych zmian.

U偶yj Insight贸w Jako Paliwa dla Strategii

- Oprzyj strategi臋 na solidnych i przemy艣lanych insightach, kt贸re wskazuj膮 na najlepsze kierunki rozwoju.

Uto偶samianie si臋 z Wizj膮

- Zapewnij, aby cz艂onkowie organizacji mogli si臋 uto偶samia膰 ze strategi膮 i czuli si臋 cz臋艣ci膮 procesu jej tworzenia.

Adaptuj Strategi臋 do Zmiennego 艢rodowiska

- B膮d藕 elastyczny i gotowy na zmiany w strategii w odpowiedzi na dynamicznie zmieniaj膮ce si臋 warunki rynkowe i technologiczne.

Zapewnij Ci膮g艂膮 Prac臋 nad Strategi膮

- Traktuj strategi臋 jako ci膮g艂y projekt wymagaj膮cy sta艂ej uwagi, a nie jako zadanie jednorazowe.

Skuteczna strategia produktowa wymaga zaanga偶owania, elastyczno艣ci i ci膮g艂ego dostosowywania. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie, 偶e jest to proces dynamiczny, wymagaj膮cy regularnej aktualizacji i komunikacji.

Minione wydarzenia

Nie przegap kolejnego eventu!

Do艂膮cz do 5k najlepszych produktowc贸w w Polsce zapisanych do naszego newslettera!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.