Pobierz prezentację stąd.

Obejrzyj nagranie:

Fabryka funkcjonalności vs. Zespoły produktowe: Kluczowe różnice i wyzwania

Wstęp

Witajcie kochani, Michał i Piotr tu z Wami. Dzisiaj chcemy poruszyć temat fabryki funkcjonalności oraz zespołów produktowych, który jest niezwykle istotny w kontekście rozwoju produktów cyfrowych. Przedstawimy kluczowe różnice między tymi podejściami, ich efekty oraz wyzwania, z którymi można się spotkać.

Fabryka funkcjonalności: Co to takiego?

Fabryka funkcjonalności to podejście, które skupia się na dostarczaniu produktów i usług w sposób... szybki. Jest to jak praca na taśmociągu, gdzie priorytetem jest ilość dostarczanych elementów, a nie ich jakość. W takim podejściu często brakuje strategii i procesu Discovery, a decyzje są podejmowane na podstawie krótkoterminowych potrzeb biznesowych.

Zespoły produktowe: Co to takiego?

Zespoły produktowe to podejście, które skupia się na tworzeniu wartościowych produktów, które spełniają potrzeby klientów. W takim podejściu priorytetem jest jakość dostarczanych elementów, a nie ich ilość. Zespoły te często korzystają z procesu Discovery, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów i rynku.

Kluczowe różnice

 • Priorytet:

Fabryka funkcjonalności skupia się na ilości, zespoły produktowe na jakości.

 • Strategia:

Fabryka funkcjonalności często działa bez strategii, zespoły produktowe korzystają z procesu Discovery.

 • Decyzje:

Fabryka funkcjonalności podejmuje decyzje na podstawie krótkoterminowych potrzeb biznesowych, zespoły produktowe na podstawie długoterminowych potrzeb klientów.

 • Efekty:

Fabryka funkcjonalności dostarcza niską wartość i jakość, zespoły produktowe dostarczają wysoką wartość i jakość.

Wyzwania

 • Komunikacja:

W fabryce funkcjonalności często brakuje komunikacji między zespołami, a w zespołach produktowych komunikacja jest kluczowa.

 • Zrozumienie:

W fabryce funkcjonalności często brakuje zrozumienia klientów i rynku, a w zespołach produktowych jest to kluczowe.

 • Kultura:

W fabryce funkcjonalności często brakuje kultury produktowej, a w zespołach produktowych jest ona kluczowa.

Podsumowanie

Fabryka funkcjonalności i zespoły produktowe to dwa różne podejścia do tworzenia produktów i usług. Fabryka funkcjonalności skupia się na ilości, braku strategii i krótkoterminowych potrzebach biznesowych, podczas gdy zespoły produktowe skupiają się na jakości, strategii, długoterminowych potrzebach klientów i rynku. Warto zastanowić się, które podejście jest bardziej odpowiednie dla naszej organizacji i jak możemy je wdrożyć w praktyce.

Transformacja Agile i Model Produktowy: Kluczowe Elementy i Wyzwania

Transformacja Agile: Co to takiego?

Transformacja Agile to proces zmiany organizacji w kierunku zwinności i elastyczności. Jest to jak wprowadzenie systemu operacyjnego do organizacji, który pozwala na szybsze i bardziej efektywne działanie. W takim podejściu priorytetem jest dostarczanie wartości klientom w sposób szybki i efektywny.

Agile, jako metoda zarządzania projektami, jest znany z tego, że pozwala na szybkie reagowanie na zmiany i dostosowywanie się do potrzeb klienta. Jednakże, w kontekście modelu produktowego, Agile może okazać się niewystarczający. W modelu produktowego, priorytetem jest dostarczanie wartości klientom w sposób szybki i efektywny, ale również zgodny z długoterminową strategią firmy. W takim podejściu, Agile może nie zapewnić wystarczającej stabilności i przewidywalności, co jest kluczowe w kontekście długoterminowego planowania i strategii.

Ponadto, w modelu produktowego, ważne jest również, aby dostarczać wartość klientom w sposób zgodny z ich oczekiwaniami i potrzebami. Agile, jako metoda, skupia się na szybkim dostarczaniu produktu, ale może nie zapewnić wystarczającej jakości i dokładności, co może prowadzić do niezadowolenia klientów i utraty zaufania do firmy.

Wreszcie, w modelu produktowym, ważne jest również, aby dostarczać wartość klientom w sposób zgodny z długoterminową strategią firmy. Agile, jako metoda, skupia się na szybkim dostarczaniu produktu, ale może nie zapewnić wystarczającej stabilności i przewidywalności, co jest kluczowe w kontekście długoterminowego planowania i strategii.

W połączeniu z modelem produktowym, Agile może być kluczem do sukcesu organizacji. Model produktowy skupia się na dostarczaniu wartości klientom w sposób szybki i efektywny, zgodny z długoterminową strategią firmy. Agile, jako metoda zarządzania projektami, pozwala na szybkie reagowanie na zmiany i dostosowywanie się do potrzeb klienta. W połączeniu, te dwa podejścia mogą zapewnić organizacji stabilność, przewidywalność i elastyczność, co jest kluczowe w kontekście długoterminowego planowania i strategii. Dzięki temu, organizacja może dostarczać wartość klientom w sposób zgodny z ich oczekiwaniami i potrzebami, co może przyczynić się do zwiększenia ich satysfakcji i lojalności.

Model Produktowy: Co to takiego?

Model Produktowy

Model Produktowy to podejście, które skupia się na tworzeniu wartościowych produktów, które spełniają potrzeby klientów. W takim podejściu priorytetem jest jakość dostarczanych elementów, a nie ich ilość. Model ten korzysta z procesu Discovery, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów i rynku.

Kluczowe Elementy

 • Strategia

Model Produktowy wymaga dobrej strategii, która wskazuje, po co istnieje organizacja, gdzie chce się znaleźć za pięć lat i jakie są problemy, które chce rozwiązać.

 • Cel

Model Produktowy wymaga jasno określonych celów, które są walidowane pod kątem strategii.

 • Roadmapa:

Model Produktowy wymaga roadmapy, która pokazuje, jakie są najważniejsze cele i jakie są kroki, które trzeba podjąć, aby je osiągnąć.

 • Kultura:

Model Produktowy wymaga kultury organizacyjnej, która wspiera podejście do tworzenia wartościowych produktów.

 • Proces:

Model Produktowy wymaga procesu, który pozwala na szybkie i efektywne dostarczanie wartości klientom.

Wyzwania

 • Komunikacja:

W modelu Produktowym komunikacja jest kluczowa, ale często brakuje jej w organizacjach.

 • Zrozumienie:

W modelu Produktowym zrozumienie klientów i rynku jest kluczowe, ale często brakuje go w organizacjach.

 • Kultura:

W modelu Produktowym kultura organizacyjna jest kluczowa, ale często brakuje jej w organizacjach.

 • Proces:

W modelu Produktowym proces jest kluczowy, ale często brakuje go w organizacjach.

 • Technologia:

W modelu Produktowym technologia jest kluczowa, ale często brakuje jej zrozumienia w organizacjach.

Jak zbudować produkty, które klienci kochają: Kluczowe praktyki i strategie

W dzisiejszym świecie biznesu, tworzenie produktów, które spełniają oczekiwania klientów, jest kluczowym wyzwaniem dla każdej organizacji.

1. Discovery: Klucz do sukcesu

Discovery to proces, który pozwala zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów. Jest to kluczowy krok w budowaniu produktów, które klienci pokochają. Oto kilka praktyk, które pomogą Ci w tym procesie:

 • Częste wywiady z klientami:

Regularne rozmowy z klientami pozwolą Ci lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.

 • Rozmowy z klientami:

Produkt managerowie, product ownerzy i product designerzy powinni regularnie rozmawiać z klientami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby.

 • Opportunity Solution Tree:

To narzędzie, które pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego produktu.

2. Delivery: Dostarczanie wartości

Dostarczanie wartości to kluczowy element budowania produktów, które klienci pokochają. Oto kilka praktyk, które pomogą Ci w tym procesie:

 • Feature toggle:

Pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji w produkcie, co pozwala na szybkie testowanie i iterację.

 • Continuous Delivery:

Pozwala na częste wdrażanie zmian na produkcję, co pozwala na szybką iterację i dostarczanie wartości klientom.

3. Kultura: Klucz do sukcesu

Kultura organizacji ma ogromny wpływ na sukces produktu. Oto kilka praktyk, które pomogą Ci w budowaniu kultury, która wspiera tworzenie produktów, które klienci pokochają:

 • Autonomia i empowerment:

Daj zespołom autonomię i władzę, aby mogły podejmować decyzje i działać samodzielnie.

 • Mindset:

Wprowadź mindset, który skupia się na dostarczaniu wartości klientom, a nie tylko na dostarczaniu produktu w określonym czasie.

Podsumowanie

Budowanie produktów, które klienci pokochają, to proces złożony, ale możliwy do osiągnięcia. Kluczowymi elementami tego procesu są Discovery, Delivery i Kultura. Praktyki i strategie omówione w tym artykule pomogą Ci w budowaniu produktów, które klienci pokochają.

Minione wydarzenia

Nie przegap kolejnego eventu!

Dołącz do 5k najlepszych produktowców w Polsce zapisanych do naszego newslettera!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.